Co i jak? – Ważne informacje Jeżeli po upływie pewnego okresu umowy leasingu finansujący oddaje wykorzystującemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości psychiczne i prawe, będące przedmiotem tej umowy, przychodem kupującego oraz dokładnie kosztem uzyskania przychodów wykorzystującego są opłaty określone przez części tej umowy. Że po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący panuje na osobę trzecią własność środków trwałych czy wartości duchowych oraz prawnych, będących materiałem tej umowy, i wypłaca mającemu spośród terminu spłaty ich liczbie uzgodnioną kwotę – przy określaniu przychodu ze wyprzedaży i kosztu jego otrzymania dostosowuje się przepisy dotyczące ustalania wartości rynkowej. W sukcesie utraty przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu leasingobiorca jest pozbawiony możliwości mienia spośród przedmiotu leasingu, oraz więc brak jest podwalin do uznania podejmowanych przez[…]

Zewnętrzna forma finansowania Po pierwsze, zacznijmy od tego, że leasingowanie nie jest jedyną formą zewnętrznej inwestycji. Oczywiście, każdy zna kredytowanie, jednak nie jest to tak przystępna forma, jak podpisanie umowy na leasing. Najbardziej popularne w leasingu są samochody do trzech i pół tony. Trend ten utrzymuje się praktycznie od samego początku wprowadzenia leasingu do kraju. Nie powinno to z resztą nikogo dziwić, bo nieważne w jakiej branży prowadzisz firmę, najprawdopodobniej i tak potrzebujesz samochodu. Przydaje się on nie tylko do pozyskiwania i utrzymywania obecnych klientów, lecz także do załatwiania szeregu spraw związanych ściśle z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak chociażby podróżami do firmy księgowej, czy okazjonalnemu odwiedzaniu urzędów. Oczywiście sytuacji takich jest o wiele więcej i dlatego to właśnie samochody są[…]