Co i jak? – Ważne informacje Jeżeli po upływie pewnego okresu umowy leasingu finansujący oddaje wykorzystującemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości psychiczne i prawe, będące przedmiotem tej umowy, przychodem kupującego oraz dokładnie kosztem uzyskania przychodów wykorzystującego są opłaty określone przez części tej umowy. Że po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący panuje na osobę trzecią własność środków trwałych czy wartości duchowych oraz prawnych, będących materiałem tej umowy, i wypłaca mającemu spośród terminu spłaty ich liczbie uzgodnioną kwotę – przy określaniu przychodu ze wyprzedaży i kosztu jego otrzymania dostosowuje się przepisy dotyczące ustalania wartości rynkowej. W sukcesie utraty przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu leasingobiorca jest pozbawiony możliwości mienia spośród przedmiotu leasingu, oraz więc brak jest podwalin do uznania podejmowanych przez[…]